kezdőlap - Előrejelzések
 
Kenguru a parlamentben
Avagy, hogyan bizonyítjuk, hogy nem leváltható a kormány. Vagy azt, hogy igen.

Leválthatják a választók a kormányt Magyarországon választások útján?

IGEN

NEM

Az első választ könnyű bizonyítani: elegendő, ha a Fidesz bármely választáson megbukik.

A második nehezebb. Ha a Fidesz minden választás után hatalmon marad, az önmagában nem bizonyítja, hogy leválthatatlan. Talán csak kiválóan végezte a dolgát, vagy az ellenzék volt gyenge.

A „NEM” válasz bizonyításához egy jól bevált tudományos módszerre van szükségünk.

 

Kenguru a parlamentben

 

Képzeljék el, hogy bizonyítani akarjuk: nincs kenguru a parlamentben. Végezzünk el hozzá két kísérletet!

Első:

Alaposan átkutatjuk az épületet, benézünk a legkisebb zugba is. Ha nem találjuk a kengurut, azzal nem azt bizonyítottuk, hogy nincs ott. Ugyanis lehetséges, hogy az állat mindig előttünk járt, és helyiségről helyiségre ugrálva elkerülte kutató tekintetünket. 

Második:

Megkérdezzük a parlament összes alkalmazottját, sőt a turistákat és a képviselőket is (utóbbiak esetében tekintsünk el a poligráftól), hogy láttak –e odabent kengurut. Majd átnézzük az összes, a parlamentben készült fotót és mozgóképet (photoshop nem ér). Ha a válasz nem, és a felvételeken sincs a keresett állat, az megint nem azt bizonyítja, hogy a parlamentben nincs kenguru. Meglehet ugyanis, hogy a ravasz állat mindvégig megbújt a vackán, és ezért nem látta sem ember, sem kamera. 

Következtetés:

A két kísérlet mégis bizonyított valamit. Ha a parlamentben van kenguru, akkor két feltételnek kell megfelelnie:

Folyamatosan mozgásban van és folyamatosan mozdulatlan. 

A feloldhatatlan ellentmondással cáfoltuk, hogy van kenguru a parlamentben, ezzel bizonyítottuk, hogy nincs.

 

A kormány leválthatósága

 

Hasonló problémára, hasonló megoldást adunk.

Nem azt próbáljuk bizonyítani, hogy a kormány leválthatatlan, hanem azt, hogy leváltható.

Megkeressük ennek feltételeit, és ha kísérleti úton igazolni tudjuk, hogy ezek nem teljesülhetnek, akkor cáfoltuk, hogy a kormány leváltható, egyben bizonyítottuk, hogy leválthatatlan.

Feltételek:

Egyesek szerint egyetlen feltétel van: „Egyszerűen csak több szavazatot kell szerezni, mint a Fidesz” (Juhász Péter). Jól hangzik egy újságcikkben, kivéve, hogy nem igaz. 

A Fidesz 2014-ben annyival kevesebb szavazatot szerzett az ellenzéknél, amennyi Debrecen és Szombathely lakossága együttvéve, mégis több mint kétszer annyi képviselőt küldhetett a parlamentbe, mint az ellenzéki pártok együttvéve.

Így tehát Magyarországon nem lehet kormányt váltani (nálunk fejletlenebb nyugati országokban, mint például Ausztria, vagy Németország, lehet). 

 

Valódi feltételek:

 

A magyar választási rendszer hosszas elemzése után kiderül, hogy a kormányváltás egyik feltétele így szól: 

Ha valamelyik ellenzéki párt egyedül több szavazatot szerez, mint a Fidesz, és mint bármely másik párt, akkor leváltható a kormány.  

Felírhatjuk egyenletben is:

„Kormányváltó párt” szavazatszáma Fidesz szavazatszáma és bármely más párt szavazatszáma

Vajon mi kell ahhoz, hogy ez a feltétel teljesüljön? Nem fogják kitalálni! Más feltételeknek kell teljesülniük. 

 

Valódi feltételek kettő:

 

Ennek a pártnak rendelkeznie kell jó programmal, jó jelöltekkel, és pénzzel. Ha mindez megvan, akkor el kell juttatnia üzenetét a választópolgárokhoz. Csak ők képesek arra, hogy több ikszet húzzanak be erre a pártra, mint bármely másikra. 

Hiába a nagyszerű program, és a csodás jelöltek, ha a választópolgárok erről nem tudnak.

Az üzenetet sokféleképpen el lehet juttatni: sajtó, elektronikus média, közösségi oldalak, szórólapok, választási nagygyűlések, plakátok. Egy szóval: kampány.

A kormányváltó pártnak legalább akkora kampányfelülettel kell rendelkeznie, mint a Fidesz, és mint bármely másik párt.

Egyenletben:

Kormányváltó párt kampányfelülete Fidesz kampányfelülete és bármely másik párt kampányfelülete. 

Ha bizonyítjuk, hogy ez a feltétel teljesülhet, akkor a kormány leváltható. Ha azonban azt igazoljuk, hogy nem teljesülhet, akkor a kormány a jelenlegi rendszerben a választók számára, választások útján leválthatatlan. 

 

Kampány

 

A kepmutatas.hu adatai alapján 2014-ben a feltétel nem teljesült. Aki kíváncsi a részletes számokra, kattintson a hivatkozásra, vagy olvassa el ezt az írást. 

Az adatokból ez az egyenlőtlenség következik: 

Kormányváltó párt kampányfelülete < a Fidesz kampányfelülete és a Jobbik kampányfelülete 

2014-ben a „kormányváltó párt” a Baloldal volt, hiszen a választást megelőző időszakban az ő támogatottságuk állt a legközelebb a kormánypártéhoz. Az általuk használt kampányfelület azonban kisebb volt, mint a Fideszé, és mint az akkoriban második legerősebb ellenzéki párté. 

 

Kampányszabályok

 

Pusztán a legutóbbi választás adatai alapján lehetséges lenne, hogy csak véletlenül alakult így. A kampányszabályok alapján azonban kizárt. Az erre vonatkozó törvények ugyanis nem biztosítják az egyenlő hozzáférést a plakátfelületekhez. Itt írtunk róla, miért és miként nem (42-49. oldal). Aki a plakátfelületeket birtokolja közvetlen, vagy közvetett módon, eldöntheti, hogy kinek, mennyit juttat belőle. 

A leglátványosabb kampányfelületek, a plakáthelyek döntő hányadának elosztásáról közvetlenül, vagy közvetetten a Fidesz dönt.

  • A szabályok nemcsak azt teszik lehetővé a kormánypárt számára, hogy magának ossza ki a legtöbb plakáthelyet, hanem azt is, hogy legerősebb ellenfelének, az egyetlennek, amely képes lehet őt szavazatszámban önállóan utolérni, a többi ellenzéki párthoz képest is kevesebbet juttasson. Sőt, azt is képes befolyásolni, hogy mekkora legyen a különbség a különböző pártok által használható plakátfelületek között. Így a „kormányváltó párt” soha nem növelheti voksainak számát olyan mértékben, amely elegendő lehet a „győzelemhez”.
  • Mindeközben, ha a plakátfelületek eloszlását kormánypárt – ellenzéki pártok viszonylatban nézzük, az eredmény lehet akár egyenlőség is. Sőt, lehetséges, hogy utóbbiaknak összességében több jut. Ennek eredményeként összességében akár több szavazatot is szerezhetnek. Azonban a mandátumok kiosztásának módja miatt ez nem lehet elegendő a kormányváltáshoz. 2014-ben az ellenzéki pártok által begyűjtött jelentősen több voks kevesebb, mint fele annyi mandátumot eredményezett, mint amennyit a kormánypárt kapott.

Annak érdekében, hogy az állítást tesztelni lehessen három előrejelzést tettünk közzé a 2018-as, és bármely, a jelenlegi magyar rendszerben megtartott országgyűlési választás kampányára: 

A kormánypárti érdekeltségű hirdetést hordozó plakátfelületek térben és időben összességében mindig nagyobb helyet foglalnak el, mint bármely más jelölő szervezet plakátfelületei. 

A legnagyobb támogatottságú, valamint a legtöbb médiaszereplési és az egyéb területeken legjobb kampánylehetőségekkel rendelkező ellenzéki jelölő szervezet kevesebb plakátfelületen hirdetheti magát, mint legerősebb ellenzéki ellenfele. 

A kormánypárti érdekeltségű negatív kampány fő célpontja a legerősebb ellenzéki politikai erő. 

Amennyiben az adatok egyeznek a fenti három, és korábbi írásainkban közzétett további öt előrejelzésünkkel, akkor a választók nem válthatják le a kormányt a jelenlegi választási rendszerben választások útján. Így minden választási eredményre igaz kell, hogy legyen: 

Fsz / Psz < Fm / Pm

 

Nincs kenguru

 

Kísérleteinkből kiderült, hogy ha lenne kenguru a parlamentben, akkor egyszerre kellene mozognia, és nem mozognia. De mi van, ha a ravasz állat éppen akkor mozgott, amikor kerestük, és akkor volt mozdulatlan, amikor valaki figyelt? 

Kicsi az esélye, de elképzelhető. Ezért kell a kísérletet többször elvégezni. Minél többször kapjuk ugyanazt az eredményt, annál magabiztosabbak lehetünk abban, hogy igazunk van, és nincs kenguru a parlamentben. 

A választásokra vonatkozó 8 előrejelzésünk 100 %-ban egyezik a 2014-es országgyűlési választás és kampány adataival.

Ha egyezik a 2018-as adataival is, akkor már két kísérlet eredménye igazolja, hogy az elméletünk helyes. Vajon ez azt jelenti, hogy 100 %-ban igazunk van? Ebben soha nem lehetünk teljesen biztosak, ugyanis bármely későbbi választás adatai cáfolhatják az elméletet. Ezért tudományos: kísérleti úton cáfolható.

Két dologra azonban felhívnám a figyelmet. 

  • Országgyűlési választásokat Magyarországon négyévente tartanak. Így ahhoz, hogy legyen tíz adatcsomagunk, amely bizonyítja elméletünket, 40 évet kell várnunk. Ha a magyaroknak van ennyi idejük arra, hogy megtudják, vajon demokráciában élünk –e, akkor hajrá. 
  • A másik, hogy akár egyeznek az adatok az előrejelzésekkel, akár nem, mostantól új szintre kerül a vita: állításainkat kísérleti úton kell bizonyítanunk. Ez nemcsak azokra vonatkozik, akik azt mondják, hogy leválthatatlan a kormány, hanem azokra is, akik azt, hogy leváltható. 2018-ban egyszer és mindenkorra véget ér a fotelből folytatott diskurzusok kora. Mostantól tesztelhető előrejelzéseket kell megfogalmazni, és akár az „IGEN”, akár a „NEM” elméletet megismételhető kísérletekkel bizonyítani, vagy cáfolni kell.

Az elektror.hu a 2018-as, és bármely más, a jelenlegi magyar választási rendszerben megtartott országgyűlési választásra vonatkozó előrejelzéseit 2017. január 22-én tette közzé. Így ennek a cikknek a megjelenésekor már egy éve és két napja publikusak. Itt megtalálja az előrejelzéseket, és az elméletet, amelyből következnek.

 

még több Előrejelzések
 
Az idei választásokra sok szakértő a „bármi megtörténhet” jóslattal állt elő, mi pontos előrejelzésekkel. Most ellenőrizzük.
Megmondjuk előre a 2018-as választás eredményét. Következik a nagy kísérlet. Eldől, hogy leváltható –e a kormány.
Nem érvényesülhet a szavazók akarata a magyarországi választásokon. Újabb két előrejelzés 2018-ra.
Aktuális
 
Vélemény
 
„Amíg a Fidesznek megvan a kétmillió szavazója, hatalmon marad” – mondják gyakran elemzők. A kijelentő mondat lehetne felkiáltó is. Egy kérdésért kiált fel: Normális? Itt 8 millió választópolgár van!
Azt kérdezte a 14 éves fiam, hogy mi ez a brüsszelezés meg sorosozás? Miért kell ezeket megállítani? Őt már úgy megsavazta a politika, hogy ha tehetné, akkor sem szavazna. És kinek jó az alacsony részvétel a választásokon?
Gulyás Márton látja, hogy a Fidesz a választási törvény aránytalanságait a legrosszabb kommunista időket idéző média bebetonozásával teljesítette ki. Rab László (Népszabadság) írása.
Dokumentumtár
 
Kapcsolat
 

Név: Bánovics Attila

Email: info@elektor.hu

Címkefelhő